SANTE TORRESAN

BRAND CONSULTANT

Op zoek naar groei.


Ik geloof dat merken, hoe waardevol ook, slechts een middel zijn om iets anders te bereiken. Groei. Het liefste die van de duurzame soort. Mijn ervaring stelt me in staat om een merkvraagstuk altijd vanuit dit perspectief te bekijken en ik combineer hiervoor theoretische inzichten met de wetmatigheden van de praktijk.

Of het nou gaat om het vaststellen van de 'why' van het merk, de vraag waar de groei van het merk vandaan moet komen, de (her)positionering van een merk of hoe het merk zich het beste kan profileren.